Markentreprenad Skandia Fastigheter

Beställare: Skandia Fastigheter

Region: Mölndal

Tidsperiod: Maj 2021 tom sept 2021

Projektets omfattning

Skandia Fastigheter önskade en upprustning av sin gårdsplan och anlitade Agera Fastigheter för projekteringen samt projektledningen. Arbetet innefattade renovering av ytskikt, sarg, linjemålning, basketkorgar och bandymål.

 

Vårt uppdrag i projektet

Agera Fastigheters upprättade förfrågningsunderlag, upphandlade och kontrakterade entreprenören efter noggranna jämförelser och graderingar mellan anbudsgivarna.

Uppdraget avsåg också projektledning av entreprenaden från byggstart till slutbesiktning.