Tillsammans bygger vi en hållbar framtid, i stort och smått

Ett hus under lite moln på himlen.

Agera Fastigheter är ett fastighetsförvaltnings­företag som hjälper fastighetsägare och styrelser för bostadsrätts­föreningar med det dagliga operativa arbetet som kvalitetssäkrar fastighetsägaransvaret.

Markarbete, med en kvast i marken.
Grävning pågår vid en gata.
Ett rör med vatten i ett maskinrum.

Referensprojekt

Dränering Brf Teknologen i Göteborg

Entreprenaden innebar flertalet speciallösningar vid förläggningen av dräneringen då bland annat bergsknallar...

Referensprojekt

Byte av sophus brf Seglaren

Fastighetsägaren hade problem med skadedjur och hanteringen av boendes avfall vilket föranledde till en översyn av behovet...

Referensprojekt

FX installation brf Seglaren

Brf Seglaren såg stora mängder energi gå outnyttjade. Projektet gick ut på att fastigheterna byggdes om från ett...